Tessa Wardenaar


"There comes a time in life
when there is nothing else to do
but to go your own way.
A time to follow your dreams.
A time to raise the sails of your own beliefs"

The Dolphin: Story of a Dreamer
by Sergio F. Bambaren


De Japanse onderzoeker Masaru Emoto bevroor watermonsters die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto's van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beÏnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk vlak als op collectief en mondiaal niveau. 

Met dit onderzoek als uitgangspunt heb ik in samenwerking met mijn man, die de illustraties ontwierp, Energetische Onderleggers gecreëerd: Dolphin Energetics©. Deze Onderleggers omvatten de trilling van de Dolfijnen en de trilling van een specifieke staat van zijn ( Acceptatie, Gezond Zijn, Innerlijk Kind, Innerlijke Verbondenheid, Innerlijke Vrede, Onvoorwaardelijke Liefde & Vreugde ). Door deze onderleggers onder je water, je voeding, je kussen of matras te leggen, dienen deze als informatiedrager. De trilling wordt opgenomen en doet zijn werking op het fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichaam alsmede de bewustzijnslagen.De Familie van de Walvisachtigen van het Licht- waartoe de Walvissen en Dolfijnen behoren- hebben zich bereid gesteld om de mensheid mee te helpen in de Collectieve Verandering. Zowel de Walvissen als de Dolfijnen ondersteunen de herkalibratie en veranderingen op DNA niveau. De healende trilling van Dolfijnen zorgt voor een moeiteloos loslaten van oude energieën en patronen. 

Een mooie techniek die aansluit bij het weer in contact komen van je innerlijke vreugde, is het ervaren van de Dolfijnen Energie. Wanneer je contact maakt met de Dolfijnen Energie, ervaar je hun liefdevolle vreugde en speelsheid. Hun pure levenskracht en onschuld voeren je mee diep naar binnen waar je in contact komt met je innerlijke kind.